Sådan arbejder Partnership

Sådan arbejder Partnership

Dette blogindlæg er lavet med afsæt i, at vi som virksomhed har et ønske om at skabe mere åbenhed omkring, hvordan vi arbejder på markedet for partnerskaber og sponsorater. Det er et marked, der ofte falder i baggrunden for de sportslige resultater eller musikken til festivalen, men ikke desto mindre er afgørende for at drive kulturen, som vi kender den i dag. For uden sponsorerne og partnerskaberne ville sporten, musikken og kulturen ikke være den samme, som vi kender det i dag.

Markedet for partnerskaber og sponsorater er en kompleks størrelse med mange stakeholdere. Derfor er det heller ikke svært at forstå, hvis markedet kan fremstå svært at gennemskue. Men på baggrund af manglende transparens opstår eksistensberettigelsen for os. Det giver nemlig god mening, at der på et ugennemsigtigt marked, er behov for et mellemled til at facilitere den rette rådgivning til matching af partnere.

Hvem og hvordan?
Først og fremmest er det nødvendigt at forstå, hvem vi arbejder med. Vores arbejde består i krydsfeltet mellem rettighedsejer og rettighedskøber. Vi arbejder både med rettighedsejerne om at finde den rigtige partner til deres event eller produkt, men også med rettighedskøber om at finde det rigtige event eller produkt at blive partner på. Det betyder selvfølgelig, at vi er nødt til at have et indgående kendskab til markedet – og det har vi! Med mere end 35 års erfaring i branchen har vi fingeren på pulsen i forhold til tendenserne og efterspørgslen på kommercielle partnerskaber. Det er helt afgørende at have kendskab til mekanismerne både hos rettighedsejer og rettighedskøber, når et kommercielt partnerskab skal sammensættes, så alle parter kan finde værdi i et partnerskab. Vi er, sagt med en vis portion ydmyghed, specialister i matchmaking af kommercielle partnerskaber.

Størstedelen af vores arbejde er rettet mod rettighedskøber, dvs. virksomheder, der gerne vil indgå i et kommercielt partnerskab med fx en musikfestival, en sportsklub, et sportsevent, e-sport, en velgørende organisation, et museum eller en individuel sportsudøver. Vores arbejde med rettighedskøber tager udgangspunkt i en analyse ud fra virksomhedens værdier, strategi og målgruppe. Analysen munder ud i, at vi fremlægger vores bedste bud på potentielle partnere. Herefter går vi, med kendskab til virksomhedens strategiske overvejelser, i marken, og sørger for den første kontakt til de rigtige match. Hvis alle parter er enige om at gå videre med forhandlingerne, er vi ligeledes med på sidelinjen som sparringspartner i forhandlingsprocessen, hvor vi kan bistå med indsigt i kontraktforhold og standarder for kommercielle partnerskaber. Efter indgåelse af partnerskabet er vi også med fra aktivering til evt. genforhandling eller afslutning af partnerskabet.

Brandaktivering
Udover at arbejde sammen med virksomhederne gennem hele processen, tilbyder vi også at hjælpe med aktiveringsplanen af sponsoratet. Brandaktiveringen skal knytte en følelsesmæssig relation mellem forbruger og brand gennem positive oplevelser – fx events, sampling eller kampagner, som giver merværdi for forbrugeren, et større kendskab og loyalitet til brandet.

Vores arbejde med brandaktiveringsplaner vil, som med vores arbejde med matching af partnere, tage udgangspunkt i behov og mål med sponsoratet. Fra brainstorming på ideplan til konceptualiseringen af ideerne, kan vi bistå med viden, og herfra hjælper vi med at få taget konkrete skridt ift. den praktiske planlægning og koordineringen herefter. Vi har efterhånden prøvet en del forskellige vinkler på brandaktivering, og vi ved, at der ikke er nogen simpel formel på aktivering af sponsoratet. For at lykkes kræver det en større afklaring om egne værdier, formålet med sponsoratet, samt hvad sponsoratet indirekte kommunikerer, og det er her, at brandaktiveringen skal formå at underbygge samspillet gennem en samlende aktivitet.

Arbejde med rettighedsejere
Vi er kort sagt med hele vejen fra første møde om værdier og strategi, til matching af rette partner, til forhandling af de kontraktuelle detaljer, samt til aktivering af partnerskabet.

Vores rolle består i både at sparre virksomhederne for tid og ressourcer, men også med udgangspunkt i vores indgående kendskab til markedet at sikre, at der bliver truffet de rigtige beslutninger.

Vi har også et ben i den anden lejr med arbejdet med rettighedsejer. Det er vores seneste aftale med Divisionsforeningen et godt eksempel på. Aftalen går i sin enkelthed ud på, at vi skal være med på rejsen om at løfte kommercielle partnerskaber i dansk ligaregi. Men så igen, enkelt er så meget sagt. De kommercielle aftaler, som vi indgår på Divisionsforeningens vegne, kan ikke påvirke de enkelte aftaler, som klubberne selv har indgået hver især. Dette betyder, at der skal tages særlige hensyn til lokale partneraftaler holdt op mod overordnede ligaaftaler. Ikke desto mindre er det en opgave, hvor vi ser frem til at forme de kommercielle partnerskaber og give vores bud på, hvordan dansk fodbold i fremtiden kan stå stærkere kommercielt.

Går din virksomhed med tanker om at indgå et sponsorat eller partnerskab, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 20614960 eller på mail mila@partnership.dk til en uforpligtende snak om sponsoratets potentiale.

Luk menu