Vi arbejder med kommercielle partnerskaber på lige fod med andre markedsføringsindsatser i marketingplanen

Sponsorater – eller partnerskaber som det nok mere retteligt bliver kaldt i dag, anser vi som en marketingdisciplin, der kan sidestilles med alle andre former for markedsføringsindsatser i din marketingplan.

Det kan et kommercielt partnerskab give dig af værdi
Markedet har fået større fokus på den merværdi, der kan skabes i et partnerskab imellem to aktører, som deler samme værdier og i mange tilfælde forventes det også hos forbrugerne, at A hænger sammen med B.

F.eks. forventer de fleste tilskuere på stadion, at de kan købe en fadøl og det giver værdi for både ølproducenter og stadion at kunne levere det til tilskuerne. LEGO og Disney er også et godt eksempel på, hvordan to brands kan skabe større værdi sammen end hver for sig.

Arbejdet med kommercielle partnerskaber kan ikke sættes på ligning, men der er helt klart mulighed for at skabe stor værdi for alle parter i et partnerskab, hvis man har et værdimatch, og får aktiveret partnerskabet på den rigtige måde.

Sådan arbejder vi med partnerskaber

Vi bevæger os i spændfeltet mellem rettighedsejer og rettighedskøber. Størstedelen af vores arbejde er rettet mod rettighedskøber, dvs. virksomheder, der gerne vil indgå i et kommercielt partnerskab med fx en musikfestival, en sportsklub, et sportsevent, e-sport, en velgørende organisation, eller en individuel sportsudøver.


Vedligeholdelse og genforhandling

Vi er med på sidelinjen og hjælper dig med at genforhandle eller afslutte partnerskabet.

Gratis og uvildig rådgivning for rettighedskøber

Hovedparten af vores rådgivningsydelser er gratis for jer som virksomhed, der ønsker at indgå i et kommercielt partnerskab. Vi aflønnes af den udbyder, vi i fællesskab finder frem til matcher bedst, og vi sætter en ære i at være uafhængige og uvildige i vores rådgivning.

Sport og musik en stor del af vores DNA

Den fan-kultur og indlevelse der er blandt fans og publikummer til sportsarrangementer og koncerter er helt unik og det stærke bånd kan virkelig give gennemslagskraft for dem som indgår i partnerskab med en sportsklub, eliteudøver, musikfestival eller kunstner.

Du vil derfor opleve at vi ofte kigger i den retning når vi skal have fundet et godt partnerskab, der også skal kunne skabe nogle konkrete resultater for din virksomhed eller organisation.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Kontakt os for en uforpligtende snak

Luk menu